Akce v Lužici 29.11. – 01.12.2019

Všichni společně pro klimatickou spravedlnost: neposlušností proti kapitalismu a pro okamžitý konec s uhelným průmyslem. Naše akce bude barvitým a různorodým obrazem občanské neposlušnosti. Každý, kdo chce bojovat s námi proti klimatické krizi, se může zůčastnit nejrozmanitějších akcí.

Akce se stává masovou akcí občanské neposlušnosti, snadno dostupnou akcí občanské neposlušnosti a registrovanou demonstrací. Různorodý a barvitý charakter akce by měl všem umožnit zapojit se do boje proti těžbě uhlí a pro klimatickou spravedlnost podle svých možností a zkušeností.

Pro kampaň v Lužici jsme se rozhodli pro decentralizovaný způsob cestování, z toho důvodu nebude přítomný hlavní tábor. V Berlíně, Drážďanech a Lipsku budou zajištěné možnosti přenocování u místních hostitelů. Pléna atd. se také budou konat ve zmíněných městech.

Tady budete postupně nacházet konkrétnější informace o akci v Lužici. Obecné informace budou dostupné na stránce, která vznikla pro akci v Porýní v létě 2019. Mějte ovšem na vědomí, že tyto informace nelze vždy stoprocentně uplatnit pro akci v Lužici!

Níže postupně najdete více konkrétních informací o akci v Lužici!


  • Tisková zpráva, 22. října. 2019: Klimatická masová akce v německé hnědouhelné oblasti Lužice 30. listopadu 2019 ++ Hnutí pro klimatickou spravedlnost Ende Gelände pro vstup do hnědouhelného dolu a elektráren
  • Novinky 26.září.2019: Selhání vlády vyžaduje občanskou neposlušnost ++ Blokády plánované v lužické uhelné oblasti